Välkommen!

Syftet med sidan är att skapa intresse för grundläggande datalogiskt tänkande och att ge lust att testa och lära sig mera. Tidigare hette sidan Köping kodar.

På den här sidan kommer du hitta information om hur datorer arbetar, om programmering och kodning och hur man arbetar med det i klassrummet. Vårt huvudsyfte med denna sidan är att skapa en tydlig röd tråd genom årskurserna F-gymnasiet. Vi vill skapa en tydlig progression och gruppera arbetsområden mellan olika stadier. Materialet byggdes upp för Köpings kommun men är öppet för alla och drivs numera idéellt.

Ett tips är att börja på en lägre årskurs/stadie för att känna dig tillfreds med grunderna och att hitta den nivån som eleverna är på.

Vi har på webbplatsen delat upp materialet så här:

Under år F – 3 : knapprogrammering, analog programmering
Förskola till åk 3

Kompetenser: Att skapa och följa stegvisa instruktioner med symboler och/eller gemensamma begrepp. Att styra föremål med programmering

Under år 4 – 6 : Blockprogrammering

Kompetenser: Att skapa och använda algoritmer. Att styra egna konstruktioner och andra föremål med visuell programmering.

Under år 7 – 9 : Textprogrammering, koppling till grafik

Kompetenser: Att skapa och anpassa algoritmer. Att använda algoritmer för att lösa problem, t ex mekaniska, grafiska eller matematiska problem.
Att styra och reglera egna konstruktioner med programmering.
Att se hur program kan styra information i digitala medier och påverka bilden av samhället.

Under Gymnasiet : Problemlösning (Matematik 1c, 2c, 3b, 3c, 4, 5, Spec)

Kompetenser: Att fördjupa sitt matematikkunnande, modellera och lösa matematiska problem med hjälp av digitala verktyg och programmering.

Javascript (ECMAscript) som huvudfåra.

Javascript är ett av de mest använda programspråken som är plattformsoberoende och fungerar direkt i webbläsaren. Det är lätt att komma igång med och användas för avancerad programmering på t ex sociala medier. Dessutom ligger Javascript som grund för många av de övningsresurser vi använder, t ex code.org och micro:bit. Därför har vi valt Javascript för många delar av skolprogrammering.se, men det mesta kan också användas med andra programmeringsspråk.